Integritetspolicy – GDPR

Behandling av personuppgifter på idbild.se
För oss på idbild.se är din personliga integritet viktig. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan nyttja dina rättigheter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom idbild.se’s verksamhet är E-handelsfabriken (orgnr. 8203089019, Prästgårdsgatan 32, 941 32 Piteå, 0911-40 00 01) personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter som t ex. mobilnummer och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Hur vi hanterar inskickade bilder
De bilder du skickar in till oss delas aldrig med tredje part och raderas automatiskt 1 år efter beställningsdatum. Bilder du skickar in för bedömning men som sedan inte används till beställning raderas automatiskt efter 1 vecka.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookies
En cookie är en textfil som sparas när du besöker idbild.se. Textfilen innehåller information för att vår tjänst ska fungera. T ex. som att lägga produkter i varukorgen eller för att kunna logga in. Du måste acceptera cookies från oss för att du ska kunna använda vår tjänst. En cookie innehåller inga personuppgifter om dig personligen utan lagrar enbart information av teknisk art.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill bli raderad kan du kontakta oss.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på denna sida.

Texten skapades: 2018-09-01
Texten uppdaterades senast: 2018-10-26